Global Chinese Working Holiday Makers Forum! 

虎维网

 找回密码
 立即注册
更多»
新西兰WHV在线刷签证工具working holiday纪录片新西兰打工旅行Orbit保险 9折优惠
搜索
查看: 9790|回复: 7

新西兰南岛工作介绍(附联系方式)

[复制链接]
发表于 2013-6-22 20:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 一键登录: 更多»

x
MARLBOROUGH REGION
4 T$ \$ y/ r7 E' e; Y3 e
PRUNING                  May – September/ J2 X6 b& ?  P& F
GENERAL VINEYARD MAINTENANCE     November – February
8 D: N: o7 I+ D8 m3 X, fHARVEST                 March – April: ^$ X* q2 y" E5 Q/ r4 d4 x. _
Contact:                   SEASONAL LABOUR CO-ORDINATOR* ^7 `+ {) `8 F
22 Alfred Street.  Blenheim! O- k4 w+ P1 s: M! W
Phone: (03) 577 8440      or    0800 742 569
: T. Q/ e5 Z! k; n8 c  J. KEmail:
claire@marlboroughjobs.co.nz
: T3 x- I/ K1 q# |3 N, sGrape pruning and vineyard duties.
0 }8 b% r* p2 F8 Z8 E7 xContact:                    Phone: 03 570 21806 x7 i. p: S  E5 g+ [6 R/ Y9 v
Blenheim
& ~/ w8 ]" O3 R% Y2 E& L. d
Grape Pruners, Wrapers Etc
0 q  |& K1 S4 F, r# a2 K  mContact:                    Phone: 021 327066
1 n/ b5 s7 ~! {" ?& r& |* VBlenheim
( Z( P6 c# e$ v- x. k5 M7 N
Orchard & Vineyard jobs                                 May to August
5 h% H" X( E) E: iContact:                    Nev Gane  F% n. y) g) y; l
575 State Highway 63, Blenheim
+ V% ~% B! F: |4 `$ wPhone:03 5727087

. \4 s. E* E, B' F/ A
: Z1 m: Z& |2 _2 PNELSON REGION/ Q' e3 o8 m" D/ P1 p( }5 R
Apple Thinning                                         November / December
! ?% O, K" B6 P+ J  D2 zApple Harvest  - Picking, Packhouse            February / April* y0 E2 n% S/ a3 @
Apples – Packhouse                                  May / June' V) N' p' {7 u! N$ A/ P8 C
Kiwifruit – Picking, Packhouse                    June/August1 P* Z) R+ h+ s" m# X
Berry tying# M' v. p8 m% E
Kiwifruit – Winter Pruning6 q4 Z+ M# p6 N
Hops-stringing                                   August/September
0 z" a" m. E3 C6 _Apples – Pruning                                June/September* \/ k* q9 Y% l6 j# u( x, P! e
Hops – Training                                  October/December
: \& J; c# H$ b( g" Z! i; q
Contact:                  Ann Riley( J, z! n8 g: A. S' a
Phone: 03 907 0234 / 027 350 8798' x+ m+ G2 Q) Y3 i! K% Y, e, R
Email:
ann.riley003@msd.govt.nz
, j- o* X3 Q( \! c0 c' P$ g, o1 B9 @7 e$ e* M+ w% N' P9 W
OTAGO REGION
) V6 {8 Q  f+ c
Horticulture  
1 D* f5 s% }! @+ n+ APicking                       December – May
% t0 ]) R* h% @Pruning                       May – September
0 k& }6 n+ h+ v2 {! J( @Thinning                      October – December
' l1 C" b3 Q$ a: x. LViticulture    
' w; v9 D8 x6 P4 _2 T3 n
Harvest                      April $ n* t$ M. A( K" Z
Pruning                      June – September
4 n: R  B! D7 y5 \General Maintenance  September – February2 w' A+ x  c* X9 Z; i
Contact:                Seasonal Solutions Co-op Limited- ^/ t: `  G) C% S9 f" C, t
67 Tarbert Street   Alexandra   Central Otago

( P5 q8 R" Q2 q- {  h9 W- Q
                                 Phone: 0800 54 55 671 m. R& W: s: R% l8 N' F5 |
Email:
work@joscentral.co.nz
; E5 Q6 N; Z4 S; N- b9 r& p
Roxburgh+ N, u1 S5 }' q& O/ O* `
Apricot Thinner      Commence October$ e- P! n9 W2 l0 x) I/ T
Contact:                Phone: 021 29419773 w. e" }( G9 e' W! d8 O
Cromwell
& y$ r" e; m& A
Cherry Pickers And Packers    Mid December for around 6 weeks7 `2 e4 E+ s1 N( g8 d
Contact:                Email: www.mrsjonesorchard.co.nz; o( s- F6 ^) u. W, P
Cromwell) f3 ~0 @1 W" A) s# U
Summer orchard and packhouse jobs1 y2 \' ?% s" w
Contact:                http://saritaorchard.co.nz/recruitment.html8 Z$ H1 ?. |4 o
Cromwell& O; f7 R( {8 Y, q  X
Cherry Pickers       Mid December to end of January& c* D5 Z6 e5 G0 y
Contact:                http://www.centralcherries.co.nz/jobs.html
# a4 F6 O* U3 X6 M! k7 w( V' XCromwell) S$ `+ z3 @0 Z  ^' h
Fruit Picking and Packing         December to February% Z) ?9 \( `0 l( n8 o6 Z8 M6 ?
Contact:                Email: admin@molynuex.co.nz& @) U5 _3 H1 Z$ C
         Phone:  03 445 1402! S: {% M* d  Q% @% N0 Q
Alexandra* `* e) }: B8 H# R# l4 {5 J' `
Summer orchard jobs; t" l- a5 ?- F& q: t  t. Q# C
Contact:                 H&J Roberts orchard and fruit stall0 s5 J* O1 d1 k% e; r; ^6 u0 n4 Z
http://www.hjroberts.co.nz/seasonal_work.html
, p( U0 O8 c6 a* w7 Z3 o) S3 }% t; @+ G  p
CANTERBURY REGION
9 P+ u' r* z2 }2 d5 v  O- r
Ashburton  l' c. \# o/ [9 @- z4 d, H
Harvesting–Crop work,silage making machinery harvesting.7 {) r+ ?# C5 U/ h, c' K
Contact:                 Phone:  03 308 7038" c4 Y. ^. v, R9 U% W
Bankside9 V3 b1 g3 H$ c9 n6 G# n+ x: F, C" X8 P
Dairy Farm Work6 x. G' K. p+ q, U+ m( F, C
Contact:                 Phone:  03 30271096 f/ ]2 u0 V5 b# l
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-6-23 10:09:21 | 显示全部楼层
相当不错,感谢无私分享精神!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-6-24 11:32:49 | 显示全部楼层
辛苦了亲~
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-2 22:15:09 | 显示全部楼层
写的真的很不错
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-3 09:37:48 | 显示全部楼层
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-7-3 20:17:21 | 显示全部楼层
楼主太牛了!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-7-4 09:51:18 | 显示全部楼层
看帖回帖是美德!
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
发表于 2013-10-1 22:48:38 | 显示全部楼层
Do appreciate it
虎维网推崇"积极、乐观、开放、互助"的打工度假精神理念。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 一键登录: 更多»

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|虎维网|WHVer|全球华人打工度假者论坛 ( 鄂ICP备14009016号 )

JS of wanmeiff.com and vcpic.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!JS of whvers.com Please keep this copyright information, respect of, thank you!

奥卓科技 版权所有 鄂公网安备 42011202000667号

GMT+8, 2020-6-7 08:26

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表